กาแฟ

กาแฟ

กาแฟ

รายละเอียด

กาแฟ

  • Category:

    Photograph

  • Date:

    Jul 12, 2017

  • Tags:

    กาแฟ,

Share

Related blog

เขื่อนศรีนครินทร์

(ชื่อเดิม เขื่อนเจ้าเณร) เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้น บนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี กั้นแม่น้ำแควใหญ่นับเป็น เขื่อนแห่งที่ 8 ในจำนวน 17 แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งป

หมากฮอส เกมฝึกสมอง

#ถ่ายตอนอยากให้เส้นความคิดกระตุก