ตำนานพญานาค

ตำนานพญานาค ตามความเชื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นงูขนาดใหญ่มีหงอนสีทอง เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา และความยิ่งใหญ่

ตำนานพญานาค

รายละเอียด

ตำนานพญานาค ตามความเชื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นงูขนาดใหญ่มีหงอนสีทอง
เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา และความยิ่งใหญ่

ต้นกำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาค นั้นมีที่มาจากอินเดีย ด้วยมีตำนานหลายเรื่องเล่าถึงพญานาค
โดยเฉพาะในมหาภารตะ นาคถือเป็นปรปักษ์ของครุฑ ส่วนในทางพุทธประวัติ
ได้เล่าถึงพญานาคไว้หลายครั้งด้วยกัน เช่น การจำแลงกายมาเข้าพบ พระพุทธเจ้า เผื่อขอบวช

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีตำนานเรื่องพญานาค อย่างแพร่หลาย โดยมักเชื่อกันว่าพญานาค
อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง หรือเมืองบาดาล และเชื่อกันว่าเคยมีคนเคยพบรอยพญานาคขึ้นมา
ในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะคล้ายรอยของงูขนาดใหญ่

ลักษณะของ พญานาค ตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไป
แต่พื้นฐานคือ พญานาคนั้นมีลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่ มีหงอนสีทองและตาสีแดง
เกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมี บ้างก็มีสีเขียว บ้างก็มีสีดำ
หรือบ้างก็มี 7 สี เหมือนสีของรุ้ง

และที่สำคัญคือ นาคธรรมดาจะมีหัวเดียว แต่นาคที่ระดับสูงขึ้นไปนั้นจะมี3หัว 5หัว 7หัวและ9หัว
นาคจำพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจาก อนันตนาคราช ผู้เป็นบัลลังก์ของพระวิษณุนารายณ์ปรมนาท
ณ เกษียรสมุทร อนันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีร่างกายใหญ่โต มีความยาวไม่สิ้นสุด และมีกว่า พันหัว
พญานาคนั้นมีทั้งเกิดในน้ำและบนบก เกิดจากครรภ์และจากไข่ มีอิทธิฤทธิ์สามารถ
บันดาลให้เกิดคุณและโทษได้ นาคนั้นมักจะแปลงกายเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างสวยงาม
 

นาคนั้นเป็นเจ้าแห่งงู แต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุคติภูมิ
อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

ตามตำนานพญานาค แบ่งเป็น 4 ตระกูลใหญ่ คือ

ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

พญานาคเกิดได้ทั้ง 4 แบบ คือ

แบบโอปปาติกะ เกิดแล้วโตทันที
แบบสังเสทชะ เกิดจากเหงื่อไคล สิ่งหมักหมม
แบบชลาพุชะ เกิดจากครรภ์
แบบอัณฑชะ เกิดจากฟองไข่

ตาม ตำนานพญานาค ชั้นสูงเกิดแบบโอปปาติกะ เป็นชนชั้นปกครอง
แหล่งอาศัยของ พญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ำ หนอง คลอง บึงต่างๆ
จนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา พวกพญานาคอยู่ในการปกครองของท้าววิรูปักษ์
ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก
เหตุที่ทำให้มาเกิดเป็น พญานาค เพราะทำบุญมากแต่เจือด้วยราคะ

Share

Related blog