สละลอยแก้ว

สละลอยแก้ว

กินสละลอยแก้วแล้ว ก็อยากให้หัวใจฉันลอย ไป หา เธอ ไม่ว่าเธอจะอยู่ แห่งหนใด ฮิ้ว ฮิ้ว ๆ เกี่ยวกันไหมนะ ฮ่าฮ่า

  สละลอยแก้ว,

Discuss about post

Subscribe to my weekly newsletter