แคบหมู

แคบหมู

แคบหมู คือ หนังหมูหรือหนังหมูติดมันทอดให้พองและกรอบ เป็นอาหารที่ปรากฏในทุกภูมิภาคของโลก

  แคบหมู,

Discuss about post

Subscribe to my weekly newsletter