ความหลงใหลที่อยากจะทำร้านคาเฟ่เล็กๆ ที่มีสไตล์ไม่เหมือนใคร ในย่านชุมชนเก่าริมน้ำ ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนกันตลอดทั้งปี

福 Fu Cafe

ความหลงใหลที่อยากจะทำร้านคาเฟ่เล็กๆ ที่มีสไตล์ไม่เหมือนใคร ในย่านชุมชนเก่าริมน้ำ ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนกันตลอดทั้งปี

รายละเอียด

福 Fu Cafe

Share

Related blog

เขื่อนศรีนครินทร์

(ชื่อเดิม เขื่อนเจ้าเณร) เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้น บนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี กั้นแม่น้ำแควใหญ่นับเป็น เขื่อนแห่งที่ 8 ในจำนวน 17 แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งป