สะพานตัวที อำเภอปากพนัง

สะพานตัวทีปากนคร อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชไปทางทิศตะวันออกในระยะทาง 12 กิโลเมตร

สะพานตัวที อำเภอปากพนัง

รายละเอียด

สะพานตัวทีปากนคร อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชไปทางทิศตะวันออกในระยะทาง 12 กิโลเมตร ซึ่ง สะพานทีจะเป็นสะพานที่ทอดยาวไปในทะเลเป็นรูปตัวทีที่ตั้งอยู่ในต.ปากนครซึ่งบ้านปากนครเดิมนั้นตามประวัติศาสตร์ในสมัยโบราณ มีผู้บอกกล่าวเล่าความเป็นมาว่าเขาเรียกกันว่า “บ้านทับเคย” ประชากรส่วนใหญ่ในอดีตนั้นประกอบอาชีพประมง เช่น ยอปีก วางอวน ดักซั่ง ราวเบ็ด เป็นต้น

Share

Related blog